Laddar…

Katastrofmedicinskt centrum

Kunskapscentrum i traumatologi på uppdrag av Socialstyrelsen
Forskning

KMC-input i forskningsagenda för prehospital blödningskontroll

Stop the Bleed Research Consensus Conference gick av stapeln i februari 2019 , där KMC forskarna Carl-Oscar Jonson och Erik Prytz deltog. Stop the Bleed är ett amerikanskt forsknings- och utbildningsinitiativ för att öka kunskaper om prehospital blödningskontroll hos allmänheten. Nu publiceras artikeln med de gemensamma riktlinjer för forskning om blödningskontroll som konferensdeltagarna kommit överens om.

Inbjudna deltagare på konferensen var experter med publikationer inom ämnet och ämneskunniga i ledande position med möjlighet att implementera forskningsresultat, och representanter för möjliga finansiärer. Forskningsinriktningen som presenteras är också ett resultat av en så kallad Delphi-metod för att identifiera, poängsätta och prioritera frågeformuleringar inom ett visst område. Målet för konferensen var att identifiera kritiska frågor för forskning om lekmän och prehospital blödningskontroll och forskningsinriktningen framöver. Resultatet blev en forskningsagenda som konferensdeltagarna diskuterat och kommit överens om, där frågor inom följande fem teman var högprioriterade: utbildning, epidemiologi och effektivitet, material, hälsopolicy och global hälsa.

Forskning på KMC fokuserar på utbildning och metodologi för forskning kring blödningskontroll, och inom utbildning var en prioriterad fråga hur riktlinjer ska utformas och vilket sätt dessa ska presenteras för att på bästa sätt instruera lekmän i att använda blödningskontrollerande förband.

Läs hela artikeln här, and more on KMC:s Stop the Bleed research här.

Lämna ett svar

sv_SE