Laddar…

Katastrofmedicinskt centrum

Kunskapscentrum i traumatologi på uppdrag av Socialstyrelsen
Forskning

Bedömning av mortalitetsrisk för brännskadade patienter intagna på Rwandas brännskadeenhet

Brännskador påverkar oproportionerligt befolkningen i låg- och medelinkomstländer (LMIC), där de flesta skadorna och dödsfallen orsakade av brännskador inträffar. Prediktionsindex för mortalitet baserad på patientens ålder och procentandel av bränd kroppsyta (total body surface area, TBSA%) har använts inom brännskadevård i höginkomstländer under de senaste 60 åren för att uppskatta vårdresultatet. Prediktionsindex för mortalitet är användbart verktyg för att jämföra och kontrollera resultatet av vården, och återspeglar den lokala standarden för brännskadevård.


Denna studie analyserade dödligheten på sjukhus hos brännskadepatienter som tagits in på den enda specialiserade brännskadeenheten i Rwanda (13 procent) och visade att prediktionsindex för mortalitet är möjliga att applicera även i sammanhang med låga vårdresurser.

Shyaka I, Miranda E, Velin L, Mukagaju F, Nezerwa Y, Ntirenganya F, Furaha C, Riviello R, Pompermaier L. 

Estimating mortality risk in burn patients admitted at Rwanda’s largest referral hospital.


Int J Burns Trauma. 2024 Feb 15;14(1):25-31.
PMID: 38505345.

Figur 2 i pubikationen som indikerar procentandel av patienter där data om både ålder och TBSA% finns tillgänglig, över tid.
sv_SE