Laddar…

Katastrofmedicinskt centrum

Kunskapscentrum i traumatologi på uppdrag av Socialstyrelsen
Forskning

Medarbetare

Andreas Wladis

Professor i katastrofmedicin, överläkare i kirurgi

Forskningsområden: Klinisk traumatologi, global kirurgi och epidemiologi.

andreas.wladis@liu.se

Carl-Oscar Jonson

Biträdande professor i experimentell katastrofmedicin, forskningschef KMC.

carl-oscar.jonson@regionostergotland.se

Johan Junker

Docent, senior forskare. Koordinator för fokusområdena klinisk och Experimentell traumatologi.

johan.junker@liu.se

Erik Prytz

Biträdande professor i kognitionsvetenskap. Koordinator för fokusområdet Human factors.

erik.prytz@liu.se

Lars Kåreklint

Utvecklingsledare, filosofie doktor. Koordinator för fokusområde Utbildning och simulering.

lars.kareklint@regionostergotland.se

Peter Berggren

Filosofie doktor, kognitionsvetenskap. Koordinator för fokusområde Beredskap och ledning.

peter.berggren@liu.se

Peter Andersson

Docent i kirurgi, överläkare i kirurgi.

Forskningsområden: Klinisk traumatologi och global kirurgi.

peter.andersson@regionostergotland.se

Denise Bäckström

Överläkare, medicine doktor

Forskningsområde: prehospital behandling av livshotande blödning i Sverige.

Jonathan Rakar

Medicine doktor, forskare inom experimentell traumatologi.

Laura Pompermaier

Docent i plastikkirurgi, överläkare plastikkirurgi.

Forskningsområde: global kirurgi, främst brännskador i låg- och medelinkomstländer samt kvinnlig könsstympning. Tidigare postdoc på Harvard Medical School, inom programmet för global kirurgi (Program in Global Surgery and Social Change).

laura.pompermaier@liu.se

Måns Muhrbeck

Överläkare kirurgi, medicine doktor.

mans.muhrbeck@liu.se

Lotta Velin

AT-läkare och doktorand inom global kirurgi och katastrofmedicin, med fokus på Rwanda.

lotta.velin@liu.se

Marc Friberg,

Masterexamen i kognitionsvetenskap, doktorand inom human factors.

Jenny Pettersson

lärare i katastrofmedicin, sjuksköterska, doktorand inom resiliens och beredskap.

Anton Björnqvist

Masterexamen i kognitionsvetenskap, doktorand inom beredskap och ledning.

Wilhelm Brodin

Masterexamen i kognitionsvetenskap, doktorand inom human factors.

Lukas Arkestål

Specialistsjuksköterska anestesi, doktorand inom experimentell traumatologi.
Nationell fakultetskoordinator för TCCC och TECC.

Shora Zamani Fekri

AT-läkare, doktorand inom experimentell traumatologi.

Rozalin Shamasha

Masterexamen i biomedicin, doktorand inom experimentell traumatologi.

Alexander Larsson

Specialistläkare i plastikkirurgi, doktorand inom experimentell traumatologi.

sv_SE