Laddar…

Katastrofmedicinskt centrum

Kunskapscentrum i traumatologi på uppdrag av Socialstyrelsen
Forskning

Kompetenshöjande insatser för att stärka sjukvårdens och allmänhetens beredskap

Regeringen ger Socialstyrelsen i uppdrag att tillhandahålla vissa utbildningar och kompetenshöjande insatser som stärker beredskapen inom hälso- och sjukvården och hos allmänheten.

Utbildning och övning är en förutsättning för att stärka samhällets förmåga att hantera olyckor, kriser och ytterst krig. Försvarsberedningen framhåller i Kraftsamling (Ds 2023:34) att kunskapen hos totalförsvarets aktörer, och befolkningen generellt, inte möter krigets krav och att det krävs intensifierade informations- och utbildningsinsatser, såväl för allmänheten som för personal inom totalförsvarsviktiga verksamheter.

Regeringen ger därför nu Socialstyrelsen i uppdrag att tillhandahålla följande till vårdpersonal och allmänheten:

  • utbildning i krigstraumatologi
  • utbildning i omhändertagande av drabbade vid CBRN-händelse
  • kompetenshöjande insatser baserat på konceptet “Stop the Bleed”.

Läs hela pressmeddelandet här: Kompetenshöjande insatser för att stärka sjukvårdens och allmänhetens beredskap

sv_SE