Laddar…

Katastrofmedicinskt centrum

Kunskapscentrum i traumatologi på uppdrag av Socialstyrelsen
Forskning

Human factors

Fokusområdet Human factors undersöker hur människans förmågor och begränsningar påverkar arbete genom hela traumakedjan. Det kan till exempel röra sig om forskning om beslutsfattande, stress, arbetsbelastning, teamarbete eller andra aspekter av det som inom sjukvården ibland benämns som icke-tekniska färdigheter. Kunskaperna som utvecklas kan användas för att designa effektivare, säkrare och med användarvänliga system för sjukvården, med fokus på det prehospitala arbetet samt katastrofmedicin och traumatologi. Projekten inom fokusområdet kan ha en tillämpad karaktär med fokus på att lösa aktuella problem eller en mer grundforskningsorienterad karaktär för att utveckla teorier, modeller och evidens.

Koordinator för fokusområdet Human factors är Dr Erik Prytz

Projekt

sv_SE