Laddar…

Katastrofmedicinskt centrum

Kunskapscentrum i traumatologi på uppdrag av Socialstyrelsen
Forskning

Beredskap och ledning

Forskning inom Beredskap och ledning ämnar förbättra katastrofberedskapen och öka resiliensen hos sjukvårdssystemet, genom utveckling och implementering av kvalitetssäkrade strategier. Fokusområdet arbetar också för att stärka samverkan mellan aktörer som är involverade i kris- och katastrofhantering. Forskningen är riktad mot team- och organisationsnivån för samverkan, koordinering, beredskap och ledning.

Koordinator för fokusområdet Beredskap och ledning är
Dr Peter Berggren

Projekt

sv_SE