Laddar…

Katastrofmedicinskt centrum

Kunskapscentrum i traumatologi på uppdrag av Socialstyrelsen
Forskning

Utbildning och simulering

Forskning inom fokusområdet Utbildning och simulering syftar till att utveckla och utvärdera användningen av simulering för att träna medicinsk personal, att utvärdera beredskap och modellering av interventioner. Forskningen syftar också till att öka kunskap och modeller om utbildning och lärande inom krishantering och katastrofmedicinsk beredskap. Fokusområdet inriktas mot lärande arbetslivet och verksamhetsutveckling som främjar ökad katastrofmedicinsk beredskap hos medarbetare och organisationer, samt folkbildning som bygger upp beredskapen bland befolkningen ur ett medicinskt totalförsvarsperspektiv.

Koordinator för fokusområdet Utbildning och simulering
är Dr Lars Kåreklint.

Projekt

sv_SE