Laddar…

Katastrofmedicinskt centrum

Kunskapscentrum i traumatologi på uppdrag av Socialstyrelsen
Forskning

För studenter

Är du intresserad av att göra ett student- eller forskningsprojekt vid Katastrofmedicinskt centrum? Vi handleder studenter från alla fakulteter. Vi nås på ForskningKmc@regionostergotland.se!

Du hittar fler studentuppdrag inom Region Östergötland genom att klicka här!

Studentprojekt

Höstterminen 2022

Placering av blödningskontrollkit i publika miljöer

I arbetet med att sprida kunskap om blödningskontroll till allmänheten ingår studier av placering av utrustnings-kit för att stoppa blödningen, för att kunna förse allmänna platser med rätt typ av utrustning för första hjälpen vid livshotande blödning. Genom att skapa modeller av miljöer där blödningskontrollkit skulle kunna placeras ut kan man studera faktorer som påverkar var det är bäst att placera dem, och beteenden kring uppsökandet och hantering av kiten. Projektet ska skapa en VR-modell (virtual reality) av Studenthuset på Campus Valla i Linköping. Bottenplan ska överensstämma med verkligheten och fast möblering ska ingå, likaså föremål och skyltning som är relevanta i en nödsituation så som nödutgångar och anvisning till hjärtstartare. Modelleringen ger möjlighet att jämföra beteenden i en modell och verkligheten, vilket i sig är metodutveckling för användandet av modeller i liknande studier. Med hjälp av modelleringen kan följande frågeställningar undersökas:

Var och hur letar studiedeltagare för att hitta ett blödningskontrollkit i en nödsituation?

Letar deltagare efter blödningskontrollkit på samma sätt i en VR-miljö som i en verklig miljö? 

För att besvara frågeställningarna kommer datainsamling ske genom observation av studiedeltagare både i VR-miljön och i Studenthuset. Studien genomförs av Petter Norrblom, masterprogrammet i kognitionsvetenskap; under handledning av Erik Prytz.

Studentprojekt, tidigare terminer

Lekmäns uppskattning av blodförlust
Matilda Stenfelt
Handledare: Erik Prytz, Carl-Oscar Jonson
Fokusområde: Human factors

Försvårande omständigheter vid första hjälpen för livshotande blödning
Wilhelm Brodin
Handledare: Erik Prytz
Fokusområde: Human factors

Uppföljningsstudie av Stop the Bleed-utbildning av räddningstjänsten
Katarina Iversen
Handledare: Erik Prytz, Carl-Oscar Jonson
Fokusområde: Human factors

Genuttryck hos primära keratinocyter i cellodling
Elin Karlsson,
Experimental and Medical Biosciences, år 1
Handledare: Johan Junker, Jonathan Rakar
Fokusområde: Experimentell traumatologi

Interaktionsanalys av simuleringsövning inom projekt DARWIN
Patricia Lindblad,
Kognitionsvetenskap, år 1 masterprogrammet
Handledare: Leelo Keevallik (Department of Culture and Society, IKOS), Erik Prytz
Fokusområde: Human factors

Uppgiftsanalys och felanalys av lekmäns användning av tourniquet
Molly Lundberg,Kognitionsvetenskap, år 2 masterprogrammet, human factors-spåret
Handledare: Erik Prytz
Fokusområde: Human Factors 

Stop the Bleed, BLEED
Marc Friberg,forskningsassistent, masterexamen i kognitionsvetenskap
Fokusområde: Human Factors, modellering och simulering

sv_SE