Laddar…

Katastrofmedicinskt centrum

Kunskapscentrum i traumatologi på uppdrag av Socialstyrelsen
Forskning

Rapporter och uppsatser

Här listar vi projekt- och utvärderingsrapporter producerade vid KMC, och rapporter om utvecklingsprojekt kring Emergo Train System® ,, ett simuleringssystem som administreras av ETS-kompetenscentrumet vid KMC. För rapporter inom arbetet som kunskapscentrum i katastrofmedicin, se sidan för KcKM.

Masteruppsatser

För studentarbeten för mastersexamen, klicka här.

Doktorsavhandlingar

För doktorsarbeten genomförda vid eller i samarbete med KMC, klicka här.

KMC-FO-rapporter

Anton Björnqvist, Andreas Westöö, Carl-Oscar Jonson. Utvärdering av övning Pilen 2023. (KMC-UTV-2024-01). Region Östergötland.

Carl-Oscar Jonson, Erik Prytz, Aksel Holmgren, Cecilia Ivarsson, Clara Gower. Börja nu. Erfarenheter och lärdomar från MSB:s utbildningsinsats i Ukraina. (KMC-FO-2024-01). Region Östergötland.

Alva Lindhagen, Peter Berggren, Fredrik Bäckström, Andreas Westöö, Linda Bolin, Henrik Lidberg, Carl-Oscar Jonson. Utvärdering övning EIR. En samverkansövning mellan militära och civila aktörer. Kort version. (KMC-UTV-2023-01-S). Region Östergötland.

Lindhagen, A., Moscicki, K., Ljungwald, S., Jaensson, D., Lönnqvist, S., Loftås, P & Jonson, C-O. Konsensusrapport – Konsensusworkshop gällande införande av nationellt system för triage vid masskadehändelse (KMC-FO-2023-03). Region Östergötland.

Lindhagen, A., Moscicki, K., Ljungwald, S., Jaensson, D., Lönnqvist, S., Loftås, P & Jonson, C-O. Masskadetriage-Underlag för utredning av nationellt införande av masskadetriagesystem för intra-hospitalt bruk (KMC-FO-2023-02). Region Östergötland.

Björnqvist, A., Jonson, C-O. & Berggren, P. Utvärdering av hanteringen av Covid-19-pandemin. Smittskydd och vårdhygien, Region Östergötland. (KMC-FO-2023-01). Region Östergötland.

Moscicki, K., Lindhagen, A., Lönnqvist, S. & Jonson, C-O. Masskadetriage. Underlag för utredning av nationellt införande av ett masskadetriagesystem. (KMC-FO-2022-06). Region Östergötland.

Lindhagen, A., Berggren, P. & Bäckström, F. Utvärdering av MASCAL – Användning av Emergo Train System i övningsmoment för en masskadehändelse under militärövning. (KMC-FO-2022-05). Region Östergötland.

Björnqvist, A. Utvärdering Kallt Väder – Enkäter och fokusgruppintervjuer. (KMC-FO-2022-04). Region Östergötland.

Iversen, K. Att representera osäkerhet i brottsplatsvisualiseringar. Hur bör osäkerhetsanalyser för positioneringsestimering i 3D-modeller representeras? (KMC-FO-2022-03). Region Östergötland.

Björnqvist, A., Lindhagen, A., Jonson, C-O., Lidberg, H. & Berggren P. Utvärdering av PDV-övning – Roxtuna 2022. (KMC-FO-2022-02). Region Östergötland.

Lindhagen, A. Hur har Sverige utvärderat pandemin i Covid-19. En metautvärdering av regioner, kommuner och länsstyrelsers utvärderingar. (KMC-FO-2022-01). Region Östergötland.

Björnqvist, A. Analys av Region Östergötlands lägesrapporter under regional särskild sjukvårdsledning. (KMC-FO-2021-01). Region Östergötland.

Berggren, P. (KMC), Pettersson, J. (KMC), Friberg, M. (KMC), Björnqvist, A. (LiU), Prytz, E. (LiU), JE Johansson, B. (LiU), Frisk, J. (RÖ) & Jonson, C-O (KMC). Metodansats för utvärdering av Region Östergötland Regionala Särskilda Sjukvårdsledningsinsats under covid-19. (KMC-FO-2020-03). Region Östergötland.

Berggren, P. (KMC), Hindorf, M. (SSS), Jonsson, A. (FömedC), Norblad, J. (SSS), Osbäck, M (SSS), Lidberg, H. (KMC) & Jonson, C-O (KMC). Övning med HMS Carlskrona. Beskrivning av mätdesign för att öva ledning av inre strid med Emergo Train System® respektive i Vulcanus-anläggningen. (KMC-FO-2020-02). Region Östergötland.

Berggren, P., Jonson, C-O. & Prytz, E. KMC Simulation capabilities. (KMC-FO-2020-01). Region Östergötland.

Berggren, P., Lidberg, H., Ranåker, L., & Hornwall, J. (2019). Utvärdering av modul räddningstjänst för Emergo Train System. (KMC/ETS-2019-001). Region Östergötland.

Pettersson, J., Nilsson, H. & Lundin, R. Rapport från simuleringsövning ”Cecilia”, Region Östergötland 2016-11-22. (KMC-2017-005). Region Östergötland.

Andersson, P. Förstudiedirektiv. Kärlkirurgiskt utbyte Region Östergötland/Tikur Anbessa Specialist Hospital (TASH), Addis Ababa. (KMC-2017-003). Region Östergötland.

Berggren, P., Alsander, D., Hodza-Beganovic, R. & Emgård, M. Assessment of project possibilities Nepal. 2017-03-12–16. (KMC-2017-002). Region Östergötland.

ETS-rapporter

Berggren, L., Lindhagen, A. & Berggren, P. Use and utility of Emergo Train System® – Senior Instructors’ experiences from 24 different countries. (ETS-2022-03). Region Östergötland.

Lindhagen, A. (KMC), Berggren, P. (KMC) & Birgersson, S. (RTÖG). Utvärdering av RTJ-övning med ETS-RTÖG v45 2021. (ETS-2022-02). Region Östergötland.

Berggren, P., Hornwall, J., Alcock, R., & Clucas, W. Procedure for contextualizing ETS sets to ICRC settings. (ETS-2022-01). Region Östergötland.

Kristedal, E., Berggren, P. & Hornwall, J. Validering av tid för perifer ventkateter. (ETS-2021-05). Region Östergötland.

Berggren, P., Lidberg, H., Hornwall, J. & Birgersson, S. Utvärdering av RTJ-övning med ETS. RTÖG v10 2021(ETS-2021-04). Region Östergötland.

Berggren, P., Hornwall, J. & Lidberg, H. Minnesanteckningar Workshop ETS RTJ modul. (ETS-2020-03). Region Östergötland.

Berggren, P., & Hernandez, E. B. (2020). Validation of new ETS material. Patient bank for Bomb blast victims(ETS-2020-02). Region Östergötland.

Halvorsen, L. (2020). Hur ett tjänstedesignsperspektiv kan skapa värde för Emergo Train Systems. (ETS-2020-01). Region Östergötland.

Berggren, P., Lidberg, H., Ranåker, L., & Hornwall, J. (2019). Utvärdering av modul räddningstjänst för Emergo Train System. (KMC/ETS-2019-001). Region Östergötland.

sv_SE