Laddar…

Katastrofmedicinskt centrum

Kunskapscentrum i traumatologi på uppdrag av Socialstyrelsen
Forskning

Klinisk traumatologi

Fokusområdet klinisk traumatologi bedriver forskning inom epidemiologi, klinisk forskning kring traumavård, patientutfall och ledning av civil -och katastrofmedicin, samt militärmedicin.

Koordinator för fokusområdet Klinisk traumatologi
är Dr Johan Junker.

Projekt

sv_SE