Loading…

The Center for Disaster Medicine and Traumatology

National Research Center for Traumatology assigned by the Swedish National Board of Health and Welfare
Research

Första hjälpen vid allvarlig olycka

Vi söker frivilliga försöksdeltagare som är intresserade av delta i studien ”Första hjälpen vid allvarlig olycka”, som handlar om hur allmänheten ger hjälp vid en allvarlig olycka.

Vid en händelse där människor skadas behövs många gånger snabba insatser för att begränsa effekterna av skadorna. Förutom insatser från räddningstjänst och ambulans finns även ett stort värde i att allmänheten ger första hjälpen innan den professionella insatsen kommit fram till platsen. Ofta är det även blåljuspersonal som ger sådan hjälp, men då utanför sin professionella roll. Vi är därför intresserade av att undersöka hur allmänheten, ambulanspersonal och räddningstjänstpersonal ger hjälp vid en allvarlig olycka.

Hur går studien till?

Studien kommer gå till så att du kommer till en av våra studietillfällen på Linköpings Universitet, Katastrofmedicinskt centrum i Linköping eller motsvarande övningsplats. Du kommer där delta i ett simulerat första hjälpen-scenario. Vi kommer även att ge dig några enkäter före och efter scenariot som handlar om din åsikt och upplevelse av det simulerade scenariot.

Som deltagare ska du vara över 18 år och förstår svenska. Du ska även ha fullgod syn (eller glasögon, motsvarande, som korrigerar till fullgod syn), fullgod hörsel (eller hörapparat, motsvarande, som korrigerar till fullgod hörsel), samt vara frisk och i stånd att utföra fysiskt krävande moment så som hjärt- och lungräddning.

Som deltagare i studien erhålls en ersättning på 300 kr per timme.

Studien genomförs på Katastrofmedicinskt centrum i Linköping.

Adress: Johannes Magnus väg 11, 583 30 Linköping

Deltagande

Klicka här för att anmäla intresse att delta i studien. Vi kontaktar personer löpande för att hitta tid för deltagande i studien.

Om du har frågor om studien eller tidsbokning kan du kontakta forskningsledare Wilhelm Brodin på wilhelm.brodin@liu.se eller 013-286741.

Ansvarig för studien är Erik Prytz, Linköpings Universitet, 58183 Linköping, 013-285858.

en_US