Loading…

The Center for Disaster Medicine and Traumatology

National Research Center for Traumatology assigned by the Swedish National Board of Health and Welfare
Research

Framtidens skadeplats: Stoppa blödningen

Forskningsprogrammet Framtidens skadeplats har utforskat hur framtidens skadeplats påverkas av en rad kända och okända faktorer. Programmet finansierades av MSB (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap) från 2015-2020, med fortsättning i tre år framöver.

Här presenterar vi resultat från forskningen: Stop the Bleed-initiativet sprider kunskap och stöttar lekmän i att agera i möte med en person som blöder kraftigt. Inom initiativet sker forskning om hur blodförlust uppfattas, hur blödningskontroll ska läras ut och vilka uppfattningar lekmän har om blödning och allvaret i stora blödningar.

Läs mer om Stop the Bleed forskningen vid KMC

en_US