Loading…

The Center for Disaster Medicine and Traumatology

National Research Center for Traumatology assigned by the Swedish National Board of Health and Welfare
Research

Nationell katastrofmedicinsk konferens NKMK2023

Nationell katastrofmedicinsk konferens är en årligen återkommande konferens som samlar företrädare för olika aspekter av arbetet inom katastrofmedicin. 2023 anordnades NKMK den 12-13 oktober på Katastrofmedicinskt centrum (KMC) i Linköping med temat: katastrofmedicinens roll i totalförsvaret. De katastrofmedicinska kunskapscentrumen var representerade på konferensen, liksom forskare, beredskapssamordnare, MSB, Socialstyrelsen och Försvarsmakten.

PROGRAM NKMK 2023

Med nästan 100 anmälda startade konferensen efter lunch den 12 oktober med en paneldiskussion och erfarenhetsutbyte om totalförsvarsövningen EIR som ägde rum under våren 2023. I övningsplaneringen och paneldiskussionen medverkade representanter för Försvarsmakten med tillhörande separata avdelningar, Region Östergötland, Polismyndigheten region Öst, Räddningstjänsten Östra Götaland och Länsstyrelsen Östergötland. Paneldeltagare var Mattias Magnusson (FM), Fredrik Bäckström (FM), Jonas Holmgren (RTÖG), Jonas Schånberg (Polisen), Linda Bolin (Region Östergötland), Henrik Lidberg (Region Östergötland) och Anna-Lena How (Länsstyrelsen). Diskussionen modererades av Andreas Westöö (KMC).

Professor Mattias Elg och docent Jason Martin från Linköpings universitet presenterade sedan sitt arbete med läroboken Pedagogiska grunder för Försvarsmakten, och utvecklade diskussionen kring de två kapitel de skrivit om kompetens och om lärande.

Efter fika med mingel, posters och demonstration av (och prova på) att stoppa blödningen presenterades katastrofmedicinsk forskning på Göteborgs universitet, KI Centrum för hälsokriser, Umeå universitet, Örebro universitet och Uppsala universitet genom centrum för katastrofpsykiatri.

Fredagen den 13 oktober inleddes med en genomgång av det svenska beredskapssystemet och MSB:s arbete framåt av utredare Mattias Frick. Diskussion följde om sektorsansvarighet och hur de olika nivåerna kan samverka med varandra, samt hur samverkan med Försvarsmakten ska se ut. Följande presentation var Frivilliga inom totalförsvaret av Carl-Oscar Jonson (Linköpings universitet/KMC) med inriktning på första hjälpen, utbildning och blödningskontroll. Frågor angående utbildning i stoppa blödningen under pågående kris behandlades sedan delvis i konferensens sista presentation om MSB:s utbildningsinsatser i Ukraina. Johan Bogg och Fredrik Djurklou presenterade MSB:s operativa enhet, stödmekanismer till Ukraina och berättade om pågående utbildningsinsats i Ukraina, tillsammans med en frivilligorganisation. Lärdomar om hur sjukvården och sjukvårdskedjan påverkas och drabbas i krig presenterades, och lärdomar om hur och vad kan läras ut under pressade tidsförhållanden.

Från vänster: Fredrik Djurklou och Johan Bogg, MSB, välkomnas av Carl-Oscar Jonson (KMC).

NKMK2023 avslutades med en sammanfattande paneldiskussion om vad deltagare har tagit mig sig från konferensdagarna, samverkan och vad egna organisationens roll är i återuppbyggnaden av den civila beredskapen. Paneldeltagare var Jenny Fernebro (Socialstyrelsen), Emilie Lind (Region Västerbotten), Yohan Robinson (Göteborgs universitet) och Johan Bogg (MSB). Diskussionen modererades av Andreas Wladis (Linköpings universitet/KMC).

NKMK återkommer 2024 i regi av en medlem i det katastrofmedicinska rådet!

en_US