Loading…

The Center for Disaster Medicine and Traumatology

National Research Center for Traumatology assigned by the Swedish National Board of Health and Welfare
Research

Region Östergötland samordnar Sveriges patientmottagande från Ukraina

Det är Socialstyrelsen som gett Katastrofmedicinskt centrum, och specifikt nationellt kunskapscentrum inom traumatologi, i Region Östergötland uppdraget att förbereda för och samordna mottagandet av patienter från Ukraina. Läs mer på Region Östergötlands hemsida.

en_US