Loading…

The Center for Disaster Medicine and Traumatology

National Research Center for Traumatology assigned by the Swedish National Board of Health and Welfare
Research

Träning av första hjälpen-åtgärder för livshotande blödningar

Vid en händelse där människor skadas behövs många gånger snabba insatser för att begränsa effekterna av skadorna. Förutom insatser från räddningstjänst och ambulans finns även ett stort värde i att allmänheten är tränad i livräddande första hjälpen. Vi är därför intresserade av att undersöka hur träningsprogram för livshotande blödningar ska utformas för att träna lekmän på ett enkelt och effektivt sätt.

Vi söker frivilliga försöksdeltagare som är intresserade av delta i studien ”Träning av första hjälpen-åtgärder för livshotande blödningar”, som handlar om hur man på bästa sätt ska utforma utbildningar för att lära ut första hjälpen-åtgärder för livshotande blödningar.

Hur går studien till?

Studien genomförs på Katastrofmedicinskt centrum i Linköping där du på plats kommer få en kortare utbildning i blödningskontrollerande första hjälpen-åtgärder för att därefter få utföra dessa åtgärder på en simuleringsdocka. I samband med dessa övningar kan du behöva hantera simulerade, blödande sår där vi använder djurblod för att simulera en skada. Vi kommer även att ge dig några enkäter före och efter utbildningen som dels handlar om din åsikt och inställning till utbildningen, dels om din generella inställning till saker som blod och första hjälpen.

Som deltagare ska du vara över 18 år, förstå svenska och inte ha någon tidigare medicinsk utbildning (till exempel läkarutbildning, sjuksköterskeutbildning, eller motsvarande) eller avancerade första hjälpen-kunskaper där blödningskontroll ingår. Du ska även ha fullgod syn (eller glasögon/linser som korrigerar till fullgod syn), fullgod hörsel (eller hörapparat som korrigerar till fullgod hörsel), samt vara frisk och i stånd att utföra fysiskt krävande moment så som hjärt- och lungräddning.

Som deltagare i studien erhålls en ersättning på 300 kr per timme. Vi beräknar att ditt deltagande tar ungefär en timme.

Studien genomförs på Katastrofmedicinskt centrum (KMC) i Linköping. KMC är beläget ca 100 meter söder om Campushallen på Campus Valla. Adress: Johannes Magnus väg 11, 583 30 Linköping

Deltagande

Tryck på länken nedan för att anmäla intresse att delta i studien. Vi kontaktar personer löpande för att deltaga i studien.

För frågor om deltagande i studien, kontakta Wilhelm Brodin på telefon 072-543 44 44 eller e-post wilbr797@student.liu.se

Ansvarig för studien är Carl-Oscar Jonson, Katastrofmedicinskt Centrum, 013–103 29 19,
carl-oscar.jonson@regionostergotland.se

en_US