Loading…

The Center for Disaster Medicine and Traumatology

National Research Center for Traumatology assigned by the Swedish National Board of Health and Welfare
Research

Framtidens skadeplats: Efterforskning av försvunnen person

Forskningsprogrammet Framtidens skadeplats har utforskat hur framtidens skadeplats påverkas av en rad kända och okända faktorer. Programmet finansierades av MSB (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap) från 2015-2020, med fortsättning i tre år framöver.

Här presenterar vi resultat från forskningen: Var kommer frivilliga och anhöriga in i processen då någon försvinner? Forskning inom Framtidens skadeplats tittar på hela förloppet av ett försvinnande; innan, under och efter, för att bidra till ett mer effektivt efterforskningsarbete.

Läs mer om efterforskning av försvunnen person i rapporten

Efterforskning av försvunna personer: en internationell forskningsöversikt

Läs mer om CARER – Centrum för forskning inom respons- och räddningssystem vid Linköpings universitet och nätverket för samverkan för efterforskning: NEFP

en_US