Loading…

The Center for Disaster Medicine and Traumatology

National Research Center for Traumatology assigned by the Swedish National Board of Health and Welfare
Research

Framtidens skadeplats: Digitalisering av skadeplatsen

Forskningsprogrammet Framtidens skadeplats har utforskat hur framtidens skadeplats påverkas av en rad kända och okända faktorer. Programmet finansierades av MSB (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap) från 2015-2020, med fortsättning i tre år framöver.

Här presenterar vi resultat från forskningen: Hur ska framtidens skadeplats digitaliseras? Forskare vid Linköpings universitet har utvecklat och utvärderat sensorer för räddningstjänst. Sensorer möjliggör att en händelse kan följas i realtid, att skadeplatslogistiken kan förbättras och att resursåtgång kan förutses mer effektivt.

Läs mer om praktisk tillämpning av sensorer i räddningstjänstens arbete:

Verktygsanvändning vid insatser – En studie vid tre räddningstjänster

Läs mer om CARER – Centrum för forskning inom respons- och räddningssystem vid Linköpings universitet och effektiva räddningsinsatser på framtidens skadeplats.

en_US