Loading…

The Center for Disaster Medicine and Traumatology

National Research Center for Traumatology assigned by the Swedish National Board of Health and Welfare
Research

Framtidens skadeplats: Semiprofessionellas bidrag till räddningsarbete

Forskningsprogrammet Framtidens skadeplats har utforskat hur framtidens skadeplats påverkas av en rad kända och okända faktorer. Programmet finansierades av MSB (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap) från 2015-2020, med fortsättning i tre år framöver.

Här presenterar vi resultat från forskningen: Vissa yrkesgrupper kan bidra till effektivare räddningsinsatser. Semiprofessionellas bidrag till räddningsarbete undersöktes i Norrköpings kommun, och teknik utvecklades för integrering av de semiprofessionella i responssystemet. Projektresultaten visar att effektivt sambruk av gemensamma resurser skapar trygghet och snabbare räddningsinsatser i kommunen.

Här hittar du rapporten om hur resurser effektivt kan användas för bättre räddningsarbete:

Effektivt sambruk av kommunala resurser för ökad säkerhet och trygghet  

Läs mer om CARER – Centrum för forskning inom respons- och räddningssystem vid Linköpings universitet och effektiva räddningsinsatser på framtidens skadeplats.

en_US