Loading…

The Center for Disaster Medicine and Traumatology

National Research Center for Traumatology assigned by the Swedish National Board of Health and Welfare
Research

Framtidens skadeplats: Frivilliga – En resurs för räddningsinsatser

Forskningsprogrammet Framtidens skadeplats har utforskat hur framtidens skadeplats påverkas av en rad kända och okända faktorer. Programmet finansierades av MSB (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap) från 2015-2020, med fortsättning i tre år framöver.

Här presenterar vi resultat från forskningen: Involvering av frivilliga och civila medborgare är något som ökar i Sverige och internationellt, både i räddningsinsatser och i annan verksamhet i den offentliga sektorn. Framtidens skadeplats har utvecklat, undersökt och utvärderat initiativet CIP – civil insatsperson.

Här hittar du den senaste rapporten om CIP-arbete i förort:

Att förhindra och hantera händelser i socio-ekonomiskt utsatta områden: vidareutveckling och utvärdering av konceptet Civil insatsperson i förort (CIP) – Brandforsk

och ett webinarium som behandlar CIP-initiativet, organiserat av Brandforsk 16 juni 2020, med medverkan av professor Sofie Pilemalm.

Läs mer om CARER – Centrum för forskning inom respons- och räddningssystem vid Linköpings universitet och effektiva räddningsinsatser på framtidens skadeplats.

en_US